Защо наричат хората с увреждания инвалиди? – Любопитно

Защо наричат хората с увреждания инвалиди, което буквално си означава невалиден? Крайно време е да изясним корените на тази несправедливост, защото става дума за едно гигантско объркване. Инвалид е неправилна дума по редица причини, но днес ще добавим още една, вероятно най-валидната. Към днешна дата думата инвалид е по-грозния и некоректен термин за хора с …

Защо наричат хората с увреждания инвалиди? – Любопитно Read More »

Христос Воскресе!

Христос Воскресе! Великден или Възкресение Христово е най-големият празник за православните християни. Католиците тачат обаче повече Рождество Христово. В евангелските текстове често се споменава, че приживе Иисус Христос нееднократно предсказва разпъването си на кръста и Възкресението си след три дни. И, когато на третия ден след погребението му Мария Магдалена отива с други жени в …

Христос Воскресе! Read More »

Уникални картини от пясък – Цветан Кавраков

Уникални картини от пясък – Цветан Кавраков Уникални картини от пясък – Цветан Кавраков Уникални картини от пясък изработва самоукият художник от Сатовча Цветан Кавраков. За дарбата си разбрал, след преживяна трудова злополука, която приковава младия мъж в инвалидна количка След инцидент през 2006 година Цветан остава в инвалидна количка. Жаждата за живот и силата …

Уникални картини от пясък – Цветан Кавраков Read More »

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Част първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И КОМПОНЕНТИ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ Чл. 1. (1) С Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (програмата) се уреждат условията и редът за кандидатстване, разглеждане, оценяване, класиране и одобряване на проектните предложения …

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност Read More »

Бизнес за хората с увреждания 2020г.

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.   Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти …

Бизнес за хората с увреждания 2020г. Read More »

Отпускане на помощ за закупуване на автомобил от човек с увреждане

Превеждането на еднократната финансова по подкрепа за българите с трайни увреждания при закупуване и/или приспособяване на лично МПС е в размер на 1200 лв. Нейното изплащане е уредено и описано в текста на член 48 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ). Още за Превеждане на еднократна финансова по …

Отпускане на помощ за закупуване на автомобил от човек с увреждане Read More »