Отпускане на еднократна помощ

Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Какво представлява помоща

За задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата може да се отпуска еднократна помощ веднъж годишно. Еднократната помощ е в размер до трикратния размер на линията на бедност за съответната година и се определя от директора на дирекция „Социално подпомагане“.
Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, подадена от пълнолетно лице до дирекция „Социално подпомагане“

Какво е необходимо предварително

1.    Заявление-декларация по образец.
2.    Документи за брутните доходи от: 

  • стипендии;
  • дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
  • извършване на услуги с личен труд;
  • трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
  • други доходи.

3.     Медицински протокол на ЛКК.
4.     При необходимост дирекциите „Социално подпомагане“ могат да изискват и други документи.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *